29-30/04 & 27/05/2024 – Krachtgericht Coachen

BEVORDEREN VAN FLOW IN WERKEN EN LEVEN. DRIEDAAGSE OPLEIDING. Kurrent – Karen Van Garsse

CENTRAAL STAAT DE VRAAG HOE JE MENSEN (EN JEZELF!) KAN HELPEN HET BESTE UIT ZICHZELF TE HALEN. HOE KAN JE ERVOOR ZORGEN DAT ER EEN DUURZAME ONTWIKKELING ONTSTAAT WAARIN MENSEN HUN KWALITEITEN OPTIMAAL INZETTEN EN HUN IDEALEN BEREIKEN ?

In Krachtgericht coachen, ontwikkeld door prof. dr. Fred Korthagen, worden elementen uit verschillende benaderingen gecombineerd tot een relatief eenvoudige, maar krachtige methodiek die natuurlijke groei en ‘flow’ bevordert. De essentie daarvan is reflectie op idealen en kernkwaliteiten, maar ook gewaarzijn van interne belemmeringen en het leren hanteren daarvan.

Wil je leren hoe je hier zelf vaardig(er) in kan worden? Wil je leren hoe je jezelf en je medewerkers hierin kan coachen? Deze empowerende methode met aandacht voor contact maken of krachtgericht coachen focust op: 

  • Mensen bewust maken van hun potentieel (sterktes, talenten, …) en ondersteunen om daarop verder te bouwen. 
  • Mensen ondersteunen om hun belemmerende gedachten en gevoelens te hanteren die hun potentieel (kracht, sterktes, talenten, …) indammen. 
  • Hen leren om meer autonoom en zelfsturend te worden in het benutten van hun potentieel en in het hanteren van hun belemmerende gedachten en gevoelens. 

Deze training wordt wereldwijd gegeven met groot succes. De methodiek is wetenschappelijk onderzocht in diverse contexten, waarbij is aangetoond dat deze leidt tot “3D-leren”: leren dat Diepgaand is en dat Duurzaam Doorwerkt in gedrag.